חשבון שקוף: אלגו אקטיבי

עסקאות פתוחות

Open Time Symbol Volume Open Price Close Price SL TP Margin Rate Profit
Total: $0
Open Time Symbol Volume Open Price Close Price SL TP Margin Rate Profit
Total: $0

סיכום כולל

הפקדה ראשונית:
0
רווח עסקאות סגורות:
0
מאזן:
0
רווח צף:
0
הון עצמי:
0
מרווח:
0
מרווח חופשי:
0
mt/account